Stuurgroep Netwerk Palliatieve Zorg

Vijf maal per jaar komende de partners van het netwerk palliatieve zorg bij elkaar in een netwerkbijeenkomst.
Tijdens de netwerkbijeenkomsten worden actuele ontwikkelingen met elkaar gedeeld en maken/evalueren we het jaarplan.
Wil je weten over ons meerjarenplan en wie jouw organisatie vertegenwoordigt tijdens deze bijeenkomsten kijk dan in de kennisbank.