Werkgroep ketenzorg dementie

Wat: Werkgroep ketenzorg dementie 
Voor wie: voor de deelnemers aan deze werkgroep 
Waar: via ms teams en op kantoor ZMBR 
Onderwerpen: ketenzorg, casemanagement, zorgpaden, de zorgstandaard dementie