Jonge mensen met dementie

Nederland telt naar schatting 15.000 jonge mensen met dementie. Daarvan wonen er ongeveer 450 in regio Midden-Brabant.

Jong betekent: vóór het 65ste levensjaar. Dementie op jonge leeftijd laat een ander beeld zien dan dementie bij ouderen. De specifieke problemen die deze ziekte voor jonge mensen met zich meebrengt, zowel voor de persoon zelf als voor de omgeving, vragen om een gespecialiseerd zorgaanbod om in hun behoefte te kunnen voorzien. Binnen het Zorgnetwerk Midden-Brabant hebben Thebe, Mijzo en De Wever daarvoor de handen ineengeslagen en de krachten gebundeld in het regioteam jonge mensen met dementie (JMD). 

Neem voor meer informatie contact op met JMD-projectleider Annelein van Sluijs >  (013) 46 44 110. Zij is programmamanager van het Dementie Ondersteuning en Trainingscentrum bij De Wever.

De 10 signalen van dementie op jonge leeftijd 

 • moeite met het opnemen en verwerken van nieuwe informatie;
 • de stemming wisselt erg of is juist onverschillig;
 • snel verlies van het overzicht in drukke situaties;
 • onaangepast gedrag (ontremd) of plotseling een opmerkelijk gebrek aan initiatief;
 • de mensen in de omgeving krijgen steeds vaker het gevoel dat er iets niet klopt (niet-pluis gevoelens);
 • gebruik eenvoudiger taal dan voorheen en woordvindproblemen;
 • meer moeite dan anders met het gebruik van apparaten;
 • karakterverandering;
 • een andere rol aannemen op het werk en in het gezin en meer afhankelijk en minder zeker;
 • behandeling van de klachten heeft geen effect. 

Zorgstandaard toegespitst

Het zorgaanbod voor deze doelgroep staat beschreven in de ‘Zorgstandaard Dementie op jonge leeftijd’ (KCJD, 2015). Dit is een verbijzondering van de Zorgstandaard Dementie. Door het zorgpad > dat specifiek voor jonge mensen met dementie in de regio ontwikkeld is, komen jonge mensen met dementie en hun mantelzorger eerder bij de juiste hulpverleners jongemensenmetdementie@dewever.nl terecht. Daardoor is de specifieke zorg snel op de juiste plaats. De casemanagers die gespecialiseerd zijn in jonge mensen met dementie spelen hierin een belangrijke rol. 

Uitgangspunten voor goede zorg

Regio Midden-Brabant heeft de uitgangspunten voor goede zorg voor jonge mensen met dementie als vertrekpunt genomen voor de specifieke zorg voor deze doelgroep. Die uitgangspunten staan verbeeld in een duidelijke infographic. 

Het gaat om:

 1. samenwerken van de betrokken professionals;
 2. zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen;
 3. vaste casemanager die gespecialiseerd is in JMD (jonge mensen met dementie);
 4. zorgvuldige omgang bij JMD;
 5. tijdige en duidelijke informatie (toetsen bij JMD en mantelzorgers);
 6. signaleren, actief verwijzen, snelle en juiste diagnostiek;
 7. financiën van het gezin op orde;
 8. behandeling, hulp en begeleiding;
 9. activiteiten afgestemd op persoonlijke leefstijl en mogelijkheden in relatie tot de sociale/maatschappelijke situatie;
 10. tijdelijke of volledige respijtzorg;
 11. crisishulp. 

Vergeten talent

VergetenTalent biedt jonge mensen met dementie (vrijwilligers)werk dat past bij hun (levens)ervaring, passies en talenten.

Het doen van dit werk draagt bij aan participatie aan de maatschappij. Dat maakt dat die persoon ervaart van waarde te zijn voor zichzelf en voor een ander. Dit gevoel is belangrijk omdat daardoor het gevoels- en emotieleven erop vooruitgaan. Door gebruik te maken van talenten én een motivatie voor het doen van vrijwilligerswerk, blijft de aansluiting met de maatschappij en het mogelijk om zo lang als mogelijk zelfstandig te functioneren.

De kandidaat (met dementie) en de talentmakelaar werken samen omdat het voor een kandidaat soms lastig kan zijn bij een organisatie of bedrijf aan te kloppen om passend vrijwilligerswerk te vinden. Dat vraagt voor beide partijen om tekst en uitleg. De talentmakelaar zet zich in om passend bij de (levens)ervaring, kracht en talenten vrijwilligerswerk te vinden, te bemiddelen en te begeleiden.

Mooie matches 

Door VergetenTalent komen er mooie matches tot stand. Zoals een veehouder die een helpende hand krijgt van een assistent dierverzorger, een woonzorgcentrum dat assistentie heeft van een activiteitenondersteuner en een tuinder die extra hulp heeft voor onderhoud van een moestuin. Een kandidaat na een dag vrijwilligerswerk: “Een goed gevoel over mezelf, voldaan over mijn betekenis voor een ander.” 

Contact: 
Talentmakelaar van VergetenTalent 
Elly Robben 
e.robben@dewever.nl
T: 06 18692661