Nieuwe aanpak zwachtelen van start

In Midden- en West-Brabant-Oost streven we naar meer eigen regie, een verbeterde kwaliteit van leven, en extra tijd voor zorgprofessionals om te besteden aan degenen die het echt nodig hebben. Na succesvolle initiatieven met oogdruppelen en steunkousen, richten we ons nu op zwachtelen, met de introductie van een nieuwe werkwijze op 1 juli.

Op 1 april zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor zwachtelen, een handeling die jaarlijks bij 24.000 cliënten landelijk wordt uitgevoerd. In een sprintbijeenkomst hebben we samen met vertegenwoordigers van VVT, huisartsen, ziekenhuizen, leveranciers en zorgverzekeraars de focus bepaald voor de nieuwe klantreis, knelpunten benoemd en verschillende ideeën verzameld. Ook hebben we ervaringen van cliënten opgehaald en informatie ingewonnen bij andere initiatieven binnen en buiten de regio.

Al deze informatie is vervolgens verwerkt in een nieuw concept klantreis, inclusief ondersteunende materialen. Meer informatie over de nieuwe klantreis vind je op deze site. https://samenrichtinggeven.nl/projecten/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek/anders-werken-bij-zwachtelen/

Op 1 juli zijn we van start gegaan met deze nieuwe manier van werken. Loes Huffmeijer  is de aanjager ‘sprints zelfredzaamheid’ in onze regio en biedt ondersteuning bij de implementatie van de klantreizen zwachtelen, oogdruppelen en steunkousen. Neem gerust contact met haar op zodat ze met je mee kan denken over hoe de klantreizen het beste geïmplementeerd kunnen worden.

Zijn er algemene vragen, dan kun je terecht bij Ellen Struijcken