P-Kit nu ook in Midden-Brabant beschikbaar

Bij palliatieve cliënten kan in de terminale fase plotselinge verslechtering en toename van symptoomlast optreden. Het regelen van medicatie en hulpmiddelen om hier iets aan te doen kost vaak onnodig veel tijd en energie en vertraagt de zorgverlening aan de patient. Er moet geschakeld worden tussen wijkverpleegkundige, huisarts en apotheek om alle benodigde zorg te kunnen leveren. Hiermee gaat kostbare tijd verloren en buiten kantooruren is het zelfs onmogelijk om alle benodigde hulpmiddelen te verkrijgen. 

Op initiatief van de collega’s van de Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant is binnen het Netwerk Palliatieve Zorg een werkgroep aan de slag gegaan om de inzet van een zogenaamde P-Kit ook in de regio Midden-Brabant mogelijk te maken.
De P-Kit bestaat uit een afsluitbare koffer met daarin medicatie en hulpmiddelen voor het behandelen van de meest voorkomende symptomen in de stervensfase. De koffer kan enkele weken voor het overlijden bij de patient thuis worden geplaatst zodat in acute situaties direct alle medicatie, inclusief uitvoeringsverzoek, beschikbaar is om de gewenste behandeling op te starten. De P-Kit kan door de huisarts met één recept worden besteld bij de apotheek. 

Vanaf 1 maart is de P-Kit beschikbaar in de gemeenten Tilburg, Waalwijk, Goirle, Baarle Nassau en Oisterwijk/Moergestel. Afhankelijk van de vraag zal de P-Kit later dit jaar in alle 9 gemeenten van onze regio beschikbaar komen. 

Meer informatie over de palliatieve kit vind je op de website van het Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant.