Palliatieve Kit

Mensen die in de laatste fase van hun leven zijn, ervaren vaak dezelfde klachten. Ze zijn misselijk, angstig, benauwd, hebben pijn en kunnen bijvoorbeeld moeilijk plassen.
Deze ongemakken ervaren ze vaak ‘s avonds, ‘s nachts of in het weekend. Op die momenten is medicatie of een catheter-set moeilijk verkrijgbaar en gaat veel kostbare tijd verloren aan het regelen van de benodigde medicatie en hulpmiddelen.

Om beter voorbereid te zijn op acute problemen in de terminale fase is de P-Kit  beschikbaar met een basisset medicatie en hulpmiddelen voor het behandelen van veel voorkomende klachten. Het geeft families rust en bespaart zorgprofessionals veel werk.

Vanaf 1 maart 2024 wordt de P-Kit beschikbaar gesteld door onderstaande apotheken:

 

Tilburg

 • BENU Apotheek Wilhelminapark
 • Alphega Apotheek Wandelbos
 • Scalazorg GDS en Instellingsapotheek
 • Apotheek Hoefstraat
 • Apotheek De Blaak 

Waalwijk

 • Apotheek De Ducdalf B.V.

Goirle

 • BENU apotheek Centrum Goirle

Oisterwijk

 • Service Apotheek De Voorste Stroom 

Baarle Nassau

 • Apotheek Nassau B.V. 

Loon op Zand

 • Apotheek de Koning 

Kaatsheuvel

 • Boots apotheek 't Vaartskwartier 

 

Bij voldoende belangstelling zal de P-Kit in de loop van 2024 in alle gemeenten van de regio Midden-Brabant beschikbaar worden gesteld.

 

Hoe werkt het?

De P-Kit kan worden aangevraagd door de huisarts. Wanneer deze inschat dat een patiënt nog maximaal enkele weken te leven heeft,
kan deze een recept uitschrijven voor het plaatsen van de P-Kit bij de patiënt thuis. 

Doordat de juiste (hulp)middelen en medicatie, inclusief administratieve zaken zoals het uitvoeringsverzoek, vooraf geregeld zijn,
levert de aanwezigheid van de P-Kit in acute situaties tijdwinst op voor de zorgprofessionals en kan de patiënt direct geholpen worden.
De thuiszorg kan in overleg met de (dienstdoende) huisarts direct starten met de inzet van de Palliatieve Kit.
Wanneer de kit niet meer gebruikt wordt, b.v. na overlijden of bij overplaatsing naar een hospice, dan wordt deze geretourneerd
naar de apotheek voor gebruik bij een volgende patiënt. 

Klik voor meer informatie over de inhoud en werkwijze op onderstaande links

 

Medicatiereview

Juist in de laatste fase van het leven is het belangrijk om te bekijken in hoeverre geneesmiddelen die worden gebruikt, nog nodig zijn. Het doel van de medicatiereview is de medicamenteuze behandeling af te stemmen op de palliatieve fase, waarbij zoveel mogelijk (vermijdbare) bijwerkingen van medicatie voorkomen worden. 

Links en downloads

richtlijn NHG polyfarmacie bij ouderen
methode  STRIP
website Ephor voorschrijfinstrumenten
handreiking STOP-NL criteria van potentieel ongeschikte medicijnen voor oudere patiënten