Bestuurlijk IZA team Midden-Brabant

Naam Organisatie Functie in eigen organisatie 
Marcelle Hendrinckx Gemeente Tilburg Wethouder 
Gon Mevis ContourdeTwern Directeur/ Bestuurder
Gaby Prins CZ Innovatie & Beleidsontwikkeling 
Pleun van Riemsdijk Gemeente Hart van Brabant Coordineernd strateeg
Frans Swinkels Gemeente Tilburg  Directeur Sociaal 
Thérèse Claassen GGD Hart voor Brabant Directeur/Bestuurder
Annet Boekelman

Mijzo

Bestuurder
Ellen Otte PrimaCura Algemeen bestuurder
Babette Paping Strategy& Adviseur
Albert Goderie Strategy& Adviseur
Jos Adriaans Thebe Bestuurder plv
Richie-Sam Ampong VGZ Regiocoordinator
Jiska van den Hoek Zorgbelang Brabant Directeur/ Bestuurder
Tonny de Groot Zorgnetwerk Midden-Brabant  Directeur

Kernteam IZA Midden-Brabant

Naam Organisatie Functie in eigen organisatie 
Els de Boer Thebe Strategisch adviseur
Lisette Kleppe -Kok ContourdeTwern Manager  
Annette van Husen ContourdeTwern Innovatie & Beleidsontwikkeling 
Gaby Prins CZ Zorginkoper Huisartsenzorg
Elsbeth Taminiau Elisabeth-Tweestedenziekenhuis  Coördinerend sr. adviseur transmurale zorg
Pleun van Riemsdijk Gemeente Hart van Brabant Coordineernd strateeg
Janine Schreurs GGD Hart voor Brabant Strateeg publieke gezondheid
Laura Mostert GGZ Breburg  Bestuurssecretaris strategie en beleid
Marrit van de Plas PrimaCura Manager beleid en innovatie
Babette Paping Strategy& Adviseur
Albert Goderie Strategy& Adviseur
Richie-Sam Ampong VGZ Regiocoordinator
Lieke Hesemans  Zorgbelang Brabant Projectleider  
Tonny de Groot Zorgnetwerk Midden-Brabant  Directeur