mail Mirna: m.goesten@zmbr.nl

Een vaste professional die gecoördineerde behandeling, zorg en ondersteuning systematisch aanbiedt aan thuiswonende mensen met dementie en hun naasten. Dat is Casemanagement Dementie. De professional maakt deel uit van een lokaal samenwerkingsverband dat het hele traject klaarstaat: van ‘niet pluis’ tot de diagnose tot de opname (in een woonvorm voor mensen met dementie) tot overlijden.

Mirna Goesten (foto) is sinds 1 november 2018 teamcoördinator casemanagement bij het Zorgnetwerk. Lees hier het interview met haar >
Neem contact met haar op via haar e-mailadres m.goesten@zmbr.nl >

Casemanagement kent 2 niveaus of gradaties van intensiteit:

 1. basisniveau: ondersteuning door huisarts, praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige;
 2. specialistisch niveau: de casemanager dementie.

De casemanager dementie

De taken van de casemanager dementie zijn:

 • aanspreekpunt voor mensen met dementie en mantelzorger;
 • begeleiden bij het ‘niet-pluis-gevoel’;
 • stimuleren tot diagnostiek (medisch, zorg);
 • informatie en voorlichting geven;
 • psycho-educatie;
 • bemiddelen naar en coördineren van diverse zorgvormen en praktische hulp;
 • begeleiden van de familie bij de taak om mensen met dementie veilig en verantwoord thuis te laten wonen;
 • emotionele steun en hulp bieden bij behoud van een zinvol leven;
 • actief optreden in complexe situaties, bijvoorbeeld als mensen de benodigde hulp weigeren of zichzelf verwaarlozen;
 • adequate hulp inzetten in crisissituaties;
 • begeleiden naar tijdelijke of definitieve opname in een instelling, met nazorg voor degene die achterblijft.

Samenwerking met huisartsen

Ruim 25 verpleegkundigen of maatschappelijk werkers, in dienst bij 6 organisaties (het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis, GGZ Breburg, Schakelring, Thebe, Volckaert en de Wever) zijn als casemanager dementie actief voor zo’n 600 (2016) ouderen per jaar. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouderen en de mantelzorger. Ze zorgen dat begeleiding, hulp en behandeling zo goed mogelijk, in samenhang, wordt geboden. We werken ernaartoe dat elke huisarts een casemanager dementie als aanspreekpunt heeft. De huisarts bepaalt of specialistische begeleiding nodig is en schakelt, eventueel in overleg met de geriater, de casemanager dementie in. De casemanager is tevens sparringpartner voor de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleegkundige voor vragen over het begeleiden van mensen met dementie thuis als zij zelf het casemanagement bieden.