Jaarplanning

  • implementatie afspraken inzet casemanagement, in samenwerking met huisartsen
  • afstemming dementieprogramma’s in de regio ten behoeve van optimalisatie, in samenwerking met verzekeraars en gemeenten
  • concretiseren uitkomsten van de Brabantse proeftuin dementie, gericht op innovaties
  • invoering vernieuwde zorgpaden dementie 2.0. Klik hier voor deze zorgpaden
  • uitvoering project ‘Bouwen aan vertrouwen’ (inzet allochtone vrijwilligers voor de link naar de zorg)
  • casemanagement voor specifieke groepen (jonge mensen, allochtonen en mensen met gedrags- en psychiatrische problemen)
  • uitvoering landelijke initiatieven (onder meer actieplan Casemanagement Dementie)

Resultaten

  • Werkplan 2019- 2021 Dementienetwerk Midden-Brabant
  • de zorgpaden 1 en 2 zijn ontwikkeld; die bieden richtlijnen voor de basisondersteuning en de specialistische ondersteuning van mensen met dementie thuis en hun mantelzorgers
  • aan zo’n 90% van de huisartsen in de 9 gemeenten in Midden-Brabant is een casemanager gekoppeld