Geriatrisch Netwerk

Geriatrie richt zich op de diagnostiek en behandeling van oudere mensen met ingewikkelde ziekteproblemen. Het Geriatrisch Netwerk bundelt de krachten van organisaties en professionals die zich bezighouden met de zorg voor ouderen. De samenstelling van het netwerk zorgt voor een bundeling van geriatrische expertise en management, en voor welzijn en ondersteuning in de ‘nulde’ lijn.