Toolbox experts voor consultatie

Palliatieve zorg is generieke zorg en is een onderdeel van het takenpakket van elke zorgprofessional. Toch kan het voorkomen dat je voor situaties komt die zo complex of nieuw zijn voor jou, dat je wel wat advies of ondersteuning kunt gebruiken van gespecialiseerde professionals. Hieronder vind je een aantal links naar experts voor overleg in de regio Midden-Brabant. 

Voor professionals

Binnen veel zorgorganisaties zijn gespecialiseerde professionals beschikbaar voor consultatie door collega’s.
Deze consulenten kunnen ondersteunen bij vragen over moeilijk behandelbare symptomen, beslissingen rondom het levenseinde,
medicatie, problemen op existentieel of spiritueel gebied, organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg en de sociale kaart. 

 

Regionaal Consultatie Team Palliatieve Zorg  
Dit transmurale team is 24/7 bereikbaar via telefoonnummer 088-6051444.  
Het regionaal consultatieteam geeft advies bij complexe vragen en bij afwezigheid van consultenten in de eigen organisatie.

 

Regiokaart palliatieve zorg
Palliatieve zorg is teamwerk. De interactieve regiokaart helpt om  snel en adequaat te kunnen verwijzen.

 

Voor patiënten en hun naasten


Palliatief Spreekuur in Waalwijk en Tilburg
De gespecialiseerd verpleegkundigen van het Palliatief Spreekuur kunnen patiënten en hun naasten informeren
over de mogelijkheden van palliatieve hulp en ondersteuning. 

Contact via e-mail:

 

Centrum voor Levensvragen Midden- en Oost-Brabant
De geestelijk verzorgers zijn professionals die begeleiding, bieden bij levensvragen en zingeving bieden.
Zij kunnen bij thuiswonende mensen kosteloos worden ingezet. 
Contact via de website