Toolbox experts voor consultatie

Palliatieve zorg is generieke zorg en is een onderdeel van het takenpakket van elke zorgprofessional. Toch kan het voorkomen dat je voor situaties komt die zo complex of nieuw zijn voor jou, dat je wel wat advies of ondersteuning kunt gebruiken van gespecialiseerde professionals. Hieronder vind je een aantal links naar experts voor overleg in de regio Midden-Brabant. 

Links en telefoonnummers

Palliatief Consultatie Team regio Tilburg e.o. 
Het palliatief consultatieteam is een team van en voor professionals. Het team geeft antwoord op vragen rondom moeilijk behandelbare symptomen, beslissingen rondom het levenseinde, medicatie, problemen op existentieel of spiritueel gebied, organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg en de sociale kaart.
Telefoonnummer: (088) 605 1444.

Palliatief Advies Team (PAT) ETZ

Het PAT is een multidisciplinair team binnen het ETZ dat artsen en verpleegkundigen binnen het ETZ kunnen consulteren als er vragen of problemen zijn over patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Huisartsen kunnen met het PAT overleggen over palliatieve patiënten die op dat moment in het ziekenhuis verblijven of die recent met ontslag naar huis zijn gegaan, waarbij het PAT betrokken is geweest in het ziekenhuis. 
Telefoonnummer 013-2211030.

Centrum voor Levensvragen

Een geestelijk verzorger van de Centrum voor Levensvragen Midden- en Oostbrabant is een professional die begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing biedt. Die kan bij thuiswonende mensen kosteloos worden ingezet.
Aanmelden kan via www.centrumvoorlevensvragen-mob.nl

Overleg met gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg

Neem contact op met de wijkverpleging of het hospice in de buurt om te bespreken wat de mogelijkheden voor overleg en ondersteuning zijn.  

Netwerk sterven en rouw

Op www.stervenenrouw.nl vind je een groot aantal aanbieders op het gebeid van uitvaartverzorging, sterven en rouw.