Regionaal consultatieteam palliatieve zorg

Raadpleeg het Consultatieteam Palliatieve Zorg voor hulp, steun en palliatief advies.
Je kunt bij dit team terecht met vragen over:

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst en depressie;
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen;
  • indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze;
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied;
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

 

Het consultatieteam  is bereikbaar via telefoonnummer:

(088) 6051444

Overdag staan gespecialiseerde artsen uit onze eigen regio voor je klaar, 
in de avond- nacht en weekenden wordt er doorgeschakeld naar een landelijk team met palliatief artsen.
De dienst is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

De consulenten

Het team bestaat uit 8 artsen met diverse acthergronden, en allemaal een opleiding in de palliatieve zorg.
Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten; Mirjam Broes, huisarts; Miriam Ketelaar, huisarts, Floor Bols, arts symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde; Suzanne Opheij, specialist ouderengeneeskunde; Arja Schults, specialist ouderengeneeskunde; Giel Neijens, specialist ouderengeneeskunde, Saskia Buijs, verslavingsarts.

Deskundigheidsbevordering

De consulenten zijn niet alleen beschikbaar voor persoonlijke consultatie, zij verzorgen ook nascholing voor professionals in de regio. De scholingscyclus “deskundig in palliatieve zorg” voor huisartsen is daar een voorbeeld van. Informatie over deze cyclus wordt gedeeld via de nieuwsbrief en nascholingsagenda op de website van Primacura. De consulenten kunnen op aanvraag ook aansluiten bij een reguliere intervisiegroep of een hagro-overleg. Neem daarvoor contact op met m.heinsbroek@zmbr.nl

Transmurale expert groep

Naast de experts van het regionaal consultatieteam, zijn op steeds meer plaatsen in de regio expert teams palliatieve zorg actief binnen de zorgorganisaties. Dat varieert van kaderartsen en verpleegkundig specialisten palliatieve zorg tot gespecialiseerd verpleegkundigen en geestelijk verzorgers. Om elkaar beter te leren kennen en met en van elkaar te leren komen deze specialisten zes maal per jaar bij elkaar in de Transmurale Expertgroep Palliatieve Zorg. Met elkaar worden nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen en casuïstiek besproken.