Toolbox stervensfase

Tijdig signaleren en markeren van de stervensfase helpt bij het verleggen van de focus naar het naderende afscheid. Het missen van de signalen van de stervensfase kan leiden tot onder- of overbehandeling van problemen en niet tijdige en/of ontoereikende communicatie over het stervensproces. Dit veroorzaakt een onrustige stervensfase. Het zorgpad stervensfase helpt om de kwaliteit van zorg in de stervensfase te optimaliseren.

De zorg in de stervensfase wordt waar mogelijk thuis geboden. Inzet van vrijwilligers is mogelijk via ContourdeTwern/VPTZ. Als thuis sterven niet haalbaar is dan kan opname in een hospice of bijna thuis huis een oplossing bieden. Er zijn vier hospices in de regio. De bereikbaarheid en de beschikbaarheid van de hospicebedden is te vinden in de regionale ZorgbedApp Midden-Brabant. 
Om beter voorbereid te zijn op acute problemen in de terminale fase is de Palliatieve Kit of P-Kit  beschikbaar met een basisset medicatie en hulpmiddelen voor het behandelen van veel voorkomende klachten. Het geeft families rust en bespaart zorgprofessionals veel werk.

 

Links en downloads