Overleg Werkgroep Implementatie werken volgens zorgstandaard dementie

Wat: overleg Werkgroep Implementatie werken volgens zorgstandaard dementie
Voor wie: voor de leden van deze werkgroep 
Waar: via ms teams en op kantoor ZMBR 
Onderwerpen: crisiszorg en dementie