Transmurale Expertgroep Palliatieve Zorg

Op steeds meer plaatsen in de regio kunnen zorgprofessionals gebruik maken van de expertise van collega’s gespecialiseerd in palliatieve zorg. Dat varieert van kaderartsen en verpleegkundig specialisten palliatieve zorg tot gespecialiseerd verpleegkundigen en geestelijk verzorgers. Een aantal van deze experts is bereikbaar via het regionaal consultatieteam palliatieve zorg, maar ook binnen de organisaties zijn expert teams actief. Om elkaar beter te leren kennen en met en van elkaar te leren komen deze specialisten zes maal per jaar bij elkaar in de Transmurale Expertgroep Palliatieve Zorg. Met elkaar worden nieuwe ontwikkelingen, richtlijnen en casuïstiek besproken.