Ervaringsdeskundigen

Niet-aangeboren hersenletsel is meestal aan de buitenkant niet te zien, waardoor de gevolgen vaak niet zo ernstig lijken. Maar als het dagelijkse leven weer wordt opgepakt, blijken er soms toch problemen te zijn. Een studie voortzetten of het werk hervatten gaat dan niet zomaar. Een ervaringsdeskundige weet daar álles van!

Ervaringsdeskundigen zijn betrokken in het Hersenletselnetwerk. Zij vormen een belangrijke bron van informatie en advies. Vanuit Stichting NAHkracht Brabant is er een stuurgroep die de belangen van mensen met NAH breed vertegenwoordigt en een bijdrage levert aan het ontwikkelen van beleid en activiteiten binnen het Hersenletselnetwerk Midden-Brabant. 

Daarnaast is er:

  • een klankbordgroep ervaringsdeskundigen;
  • en zijn er zijn diverse werkgroepen, waaronder het lotgenotencontact NAH Midden-Brabant. 

Voorbeelden van meerwaarde

De inzet van ervaringsdeskundigen kan helpen als je het even of wat langer nodig hebt om een steuntje in de rug te krijgen. Dit kan op verschillende manieren. Een paar voorbeelden van de meerwaarde van ervaringsdeskundigen:

  • Via Breinlijn worden ervaringsdeskundigen één op één gekoppeld aan mensen met NAH/ hun naasten.
  • In het revalidatiecentrum wordt voorlichting gegeven aan mensen die hersenletsel hebben.
  • Bij MENT (Multidisciplinaire eerstelijns neurorevalidatie Tilburg e.o.) nemen ervaringsdeskundigen vanuit het cliëntperspectief deel aan de intervisiebijeenkomsten (casuïstiekbesprekingen).
  • Op verzoek van behandelaars/hulpverleners worden ervaringsdeskundigen uitgenodigd om gesprekken te voeren met mensen die in het herstelproces zitten.

Boek ervaring

Het Hersenletselnetwerk roept alle organisaties die bij dit netwerk betrokken zijn op: ‘Haal gratis ervaringsdeskundigheid in huis, boek ervaring!’ Download de flyer >

Neem een kijkje op de site van stichting NAHkracht Brabant