NAH-loket.nl

Het NAH-loket is de regionale website van het Hersenletselnetwerk. De website vormt het regionale informatiepunt voor mensen met NAH, hun naasten en professionals.

 

Naar NAH loket

Rondleiding NAH-Loket

Centraal op de website staat het Zorgaanbod Midden-Brabant, met andere woorden de sociale kaart van onze regio. Het Zorgaanbod Midden-Brabant (de sociale kaart) is bedoeld voor de inwoners, naasten en professionals in de regio Midden-Brabant die te maken hebben met NAH en op zoek zijn naar informatie over zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten. Het overzicht geeft onder andere informatie over het zorgaanbod, individuele begeleiding, wonen, werken, lotgenotencontact, NAH-activiteiten, cursussen, dagbesteding en voorlichting.

Video rondleiding