Zorgpad

Het transmuraal zorgpad palliatieve zorg is sinds 2020 dé manier waarop we in de regio samenwerken als een patiënt in de palliatieve fase terechtkomt. Met het transmuraal zorgpad hebben we een gezamenlijke  taal en werkwijze die bijdraagt aan continuiteit en kwaliateit van de palliatieve zorg in onze regio.

Transmuraal zorgpad palliatieve zorg

Toolbox

Binnen alle partnerorganisaties zijn ambassadeurs aangesteld die als kartrekker aan de slag gaan met de implementatie van het zorgpad. De wijze van implementeren hangt af van factoren zoals de omvang en structuur van de organisatie en de investeringen die eerder al in de palliatieve zorg zijn gedaan. Het is dus steeds maatwerk en kan verschillen per partner in het netwerk. Ben je op zoek naar inspiratie om zelf aan de slag te gaan met het transmuraal Zorgpad? Neem dan een kijkje in de digitale toolbox vol tips en instrumenten.

Toolbox palliatieve zorg