Jaarverslag 2023

2023 was het jaar waarin we ervaren hebben hoe waardevol het is dat we de afgelopen jaren samen volop geïnvesteerd hebben in de onderlinge samenwerking. 
Deze stevige basis maakte het mogelijk voortvarend aan de slag te gaan met de vraagstukken die het toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit houden van de zorg met zich meebrengen.

We hebben mooie resultaten bereikt rondom het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie bij onze cliënten. 
We hebben de samenwerking op de schakelpunten in ons netwerk verder versterkt en vormgegeven. 
De samenwerking met het sociaal domein heeft een flinke boost gekregen. 
Met de vele netwerkbijeenkomsten die we georganiseerd hebben is ruimschoots invulling gegeven aan ontmoeting, inspiratie en kennisdeling! 
We kijken vol vertrouwen en ambitie naar de toekomst!

Lees het Jaarverslag 2023 hier.