De zorgbedMB-app

De app ZorgbedMB is sinds 1 september 2017 beschikbaar en is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store. 

 

Doel van de app is verwijzers inzicht te bieden in de beschikbare capaciteit in de regio en hen te ondersteunen bij het zoeken van de best passende zorg voor zijn patiënt/cliënt.

Klik hier voor meer informatie over de app.

Updates van de app

Verwijzers in de regio Midden-Brabant krijgen reeds geruime tijd digitale ondersteuning in het organiseren van vervolgzorg. Het Zorgnetwerk Midden-Brabant ontwikkelde de app ZorgbedMB om de beschikbare zorgcapaciteit in de regio realtime inzichtelijk te maken en vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Gebruik van de app ZorgbedMB helpt verwijzers om te bepalen welke vervolgzorg het best aansluit bij de zorgvraag van hun patiënt.  Zo biedt de app ondersteuning aan verwijzers in het realiseren van de juiste zorg, op de juiste plek door  de juiste professional(s). Daarnaast stimuleren we dat verwijzers persoonlijk contact zoeken met de betrokken organisaties ter bevordering van goede informatieoverdracht.

Weer meer uitbreidingen

In het voorjaar van 2022 is de beschikbaarheid van wijkverpleging toegevoegd aan de app ZorgbedMB. Eind juni zijn de toepassingsmogelijkheden van de app wederom verder uitgebreid:

De beschikbaarheid van hospice-plaatsen en van IBS-plaatsen zijn toegevoegd.
Het triage-instrument is aangepast. Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen IBS-plaatsing (via GGZ-crisisdienst) en een spoed-plaatsing (WLZ) van een kwetsbare oudere met somatische en PGā€‘problematiek.
De mogelijkheden voor consultatie zijn uitgebreid met de consulenten van het palliatieve team.
Tot slot is er een overzichtsdocument opgenomen: Wegwijzer financiering. Dit document geeft achtergrondinformatie over welke zorgproducten beschikbaar zijn en wat ze inhouden voor kwetsbare ouderen in onze regio.
Geen of wel contact opnemen
Met de app ZorgbedMB is bewust gekozen om de ondersteuning 24 uur per dag digitaal beschikbaar te maken in plaats van een bemenst transferpunt tijdens kantooruren. Telefonische consultatie van collega-professionals kan wel 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsvinden. Afstemmingsvragen over plaatsing van cliënten kan tijdens kantooruren via de reguliere kanalen plaatsvinden. Wanneer neem je geen of juist wel contact op?

Voor de plaatsing van cliënten op respijtbedden (WMO) en/of logeerplaatsen (WLZ) moet je altijd contact opnemen met de organisatie van voorkeur. Van een aantal aanbieders staan er contactgegevens opgenomen. Omdat aan die plaatsingen vaak specifiek voorwaarden verbonden zijn en/of omdat het om plaatsingen gaat die pas over een bepaalde periode plaatsvinden (niet direct), is ervoor gekozen geen beschikbare capaciteiten op te nemen. Het gaat hier in alle gevallen ook niet om acute zorg.

Ook voor de plaatsing van cliënten op spoedplaatsen moet je contact opnemen met de organisatie van voorkeur, zij triageren met je mee om ervoor te zorgen dat de cliënt de juiste zorg krijgt. Omdat het om WLZ-bedden gaat, is er geen beschikbare capaciteit opgenomen in de app. Voor WLZ-plaatsing geldt immers een andere routing.

Updaten app

Wat moet je doen als je de app op jouw mobiel hebt staan en gebruikt? Helemaal niets. De eerstvolgende keer dat je de app opent, heb je automatisch de nieuwste versie met de nieuwe functies. Althans, als de automatische update aan staat. Zo niet, ga dan even naar de store op jouw telefoon voor een refresh; de update gebeurt dan als de telefoon in het stopcontact zit om omgeladen te worden. Wat moet je doen als je de app nog niet hebt geïnstalleerd? Ga dan naar de App Store of Google Play App Store en zoek op Zorgbed Midden-Brabant. De rest wijst zich vanzelf.