Simone Mons

Programmamanager Doorstroom

Tonny de Groot

Directeur

Fons van de Gevel

Voorzitter Stuurgroep

Samenstelling stuurgroep Bruggen Bouwen (Doorstroom)

Naam Organisatie Functie in eigen organisatie
Cathelijn Bogaers Elisabeth-TweeStedenziekenhuis Organisatorisch hoofd neurologie, transferzorg, paramedische zorg 
Ard van der Kruis  Elisabeth-TweeStedenziekenhuis Zorgmanager
Elsbeth Taminiau (secretaris) Elisabeth-TweeStedenziekenhuis Coördinerend sr. adviseur transmurale zorg
Maike van de Schuit Mijzo Clustermanager
Saskia Berkers  Thebe Manager intramuraal
Elly Montée Thebe Manager wijkverpleging
Fons van de Gevel (voorzitter) De Wever Clustermanager
Thérèse van den Boom PrimaCura Coördinator ouderenzorg
Herman Savelkouls  PrimaCura Programmamanager continuïteit huisartsenzorg
Simone Mons Zorgnetwerk Midden-Brabant  Programmamanager Doorstroom
Tonny de Groot Zorgnetwerk Midden-Brabant  Directeur