Jaarplanning en resultaten

De stuurgroep van Zorgen doen we Samen heeft op 2 maart 2021 het eindrapport van dit programma vastgesteld.

Het advies over 'hoe nu verder' is:

  1. Pilots en initiatieven zijn sterk als de lokale kracht wordt benut om ze te ontwikkelen. Hanteer daarom geen regionale formats voor de uitrol van initiatieven of pilots. Laat de huidige projecten en initiatieven vooral 'hun eigen pad bewandelen'. Blijf lokaal de verbindingen tussen sociaal domein en zorg domein stimuleren, met eigenaarschap in de wijk. Succesfactoren zijn immers: eigenaarschap en aansluiting bij de lokale kracht/situatie.
  2. Good practices zijn onvoldoende in beeld bij de gemeenten en zorgpartners. Breng lokale good practices in kaart en wissel ze regionaal uit met het sociaal domein en het zorg domein. Voorkom dat het wiel steeds opnieuw uitgevonden wordt.
  3. Probeer initiatieven die vastlopen op bestaande structuren, wetgeving of financiële schotten een stapje verder te brengen door het te bespreken aan de tafel met bestuurders en mogelijke (out of the box) vervolgstappen uit te zetten.


Lees hier het volledige eindrapport