De webinars

Wil jij als professional in het sociaal domein of in het zorgdomein meer weten over hoe je het best met je collega’s van het andere domein kunt samenwerken?

Wil je je laten inspireren door goede voorbeelden uit de praktijk? 

Waarom domeinoverstijgend werken in de wijk?

Het moet en kan anders

versterken van de zelfredzaamheid van ouderen

met elkaar en elkaars kennis er tegenaan

Gezonde leefstijl

Zorgtechnologie bij dementie thuis

Wet en regelgeving

Dementie over de domeinen heen

Informatie uitwisseling over de domeinen heen

Positieve gezondheid als vertrekpunt voor werken over de domeinen heen

Een vraag aan het andere domein: hoe werkt het bij jullie?

samenwerking tussen het sociaal domein en zorgdomein: tips en inspirerende voorbeelden