Jaarplanning

  • ervaringsdeskundigen formeel toevoegen aan het Zorgnetwerk
  • actie uitzetten om beeld te krijgen van toegevoegde waarde invoering zorgstandaard
  • wehelpen.nl toegankelijk maken voor mantelzorgondersteuning
  • NAH-loket optimaliseren en toevoegen aan website Zorgnetwerk
  • betrokkenheid huisartsen vergroten