Vanwege de coronauitbraak wordt heel Nederland geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Ben je op zoek naar kennis en informatie over zorg aan patiƫnten met COVID-19 besmetting? Klik hier voor informatie > verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de eerste, tweede en derde lijn. Per zorglocatie (thuis, verpleeghuis, ziekenhuis of een hospice) zijn documenten verzameld langs 3 lijnen: inrichten van beleid, symptoombestrijding, onderliggend lijden. Daarnaast vind je er informatie over logistieke en organisatorische vraagstukken waar we in de praktijk van deze crisissituatie tegenaan lopen.


Palliatieve zorg richt zich op mensen die niet meer beter worden. Daarbij kijken we naar de hele mens, of die nu thuis woont of is opgenomen in een instelling. De samenstelling van dit palliatieve netwerk staat voor een krachtenbundeling van expertise over palliatieve zorg.