Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte. Daarbij kijken we naar de hele mens, of die nu thuis woont of is opgenomen in een instelling. In het netwerk palliatieve zorg werken we samen aan  versterking van de palliatieve zorg in Midden-Brabant. Dat doen we door het maken van afspraken en het delen van expertise over de grenzen disciplines en organisaties heen.

De corona pandemie heeft heel Nederland geconfronteerd met angst voor lijden en sterven. Ben je op zoek naar kennis en informatie over zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting? Klik hier voor informatie >