Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van een ongeneeslijke ziekte. Daarbij kijken we naar de hele mens, of die nu thuis woont of is opgenomen in een instelling. In het netwerk palliatieve zorg werken we samen aan  versterking van de palliatieve zorg in Midden-Brabant. Dat doen we door het maken van afspraken en het delen van expertise over de grenzen disciplines en organisaties heen.