Raadpleeg het Consultatieteam Palliatieve Zorg voor hulp, steun en palliatief advies

Het regionaal consultatieteam  is bereikbaar via telefoonnummer

(088) 6051444.

Overdag wordt doorgeschakeld naar artsen uit onze eigen regio met veel ervaring in de palliatieve zorg, in de avond- nacht en weekenden wordt er doorgeschakeld naar een landelijk team met palliatief artsen.
De dienst is bedoeld voor huisartsen, verpleegkundigen, medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde en andere zorgverleners in de palliatieve zorg.

Je kunt bij dit team terecht met vragen over:

  • moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst en depressie;
  • beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie;
  • bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze;
  • problemen op existentieel of spiritueel gebied;
  • organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart.

De consulenten

Het team bestaat uit 8 artsen met diverse acthergronden, en allemaal een opleiding in de palliatieve zorg.
Marijke Tonino, arts voor verstandelijk gehandicapten; Mirjam Broes, huisarts; Miriam Ketelaar, huisarts, Floor Bols, arts symptoombestrijding en palliatieve geneeskunde;
Suzanne Opheij, specialist ouderengeneeskunde; Arja Schults, specialist ouderengeneeskunde; Giel Neijens, specialist ouderengeneeskunde, Saskia Buijs, verslavingsarts.

Deskundigheidsbevordering

De consulenten zijn niet alleen beschikbaar voor persoonlijke consultatie, zij verzorgen ook nascholing voor professionals in de regio.
De scholingscyclus “deskundig in palliatieve zorg” voor huisartsen is daar een voorbeeld van. Informatie over deze cyclus wordt gedeeld via de nieuwsbrief en nascholingsagenda op de website van Primacura. Een kort verslag van de laatste scholingsbijeenkomsten met bruikbare tips voor de praktijk vind je in de blog hieronder.

Blog farmacotherapie palliatieve fase

Blog angst en onrust in de palliatieve fase