Jaarplan 2021-2022

In 2020 is een start gemaakt met de implementatie van het transmuraal zorgpad palliatieve zorg.
Daar gaan we het komend jaar mee verder, samen met de ambassadeurs binnen de partnerorganisaties.
Meer informatie over de speerpunten en activiteiten die we gaan ondernemen kun je lezen in het Jaarplan 2021-2022 Netwerk Palliatieve Zorg