Jaaroverzicht 2022

Eind 2022 kunnen we terugkijken op  een mooi jaar met veel regionale activiteiten over en rond palliatieve zorg.
Er is weer volop geïnvesteerd in de kwaliteit van palliatieve zorg door tal van scholingsactiviteiten.
De implementatie van het transmuraal zorgpad krijgt stap voor stap meer vorm dankzij de inzet van onze ambassadeurs.
Lees er alles over in ons jaaroverzicht 2022

Meerjarenplan 2022-2026

In 2020 zijn we gestart met de implementatie van het transmuraal zorgpad palliatieve zorg.
Daar gaan we de komend jaren mee verder, samen met de ambassadeurs binnen de partnerorganisaties.
Meer informatie over de speerpunten en activiteiten die we gaan ondernemen kun je lezen in het Meerjarenplan netwerk palliatieve zorg