Jaarplanning 2018

  • casuïstiekbesprekingen: 24 mei, 18 september en 3 december
  • netwerkbijeenkomsten: 31 mei, 9 oktober en 1 november
  • deskundigheidsbevordering; de basisscholing niveau 4 en 5; de lesdagen starten op 5 maart en eindigen op 19 september
  • lezingencyclus: 21 februari, 21 maart en 25 april

Resultaten

  • organiseren van casuïstiekbesprekingen: accreditatie is toegekend voor deelname aan deze besprekingen voor verzorgenden, verpleegkundigen, specialistisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen en huisartsen
  • bijdragen aan het consortium ‘Onderwijs, zorg en onderzoek’
  • deskundigheidsbevordering
  • ondersteuning mantelzorgers
  • vorming van een projectgroep zorgpad Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant
  • jaarlijkse lezingencyclus in samenwerking met het Crematorium Tilburg en omstreken