Jaarplan 2020

In 2020 staat de implementatie van het transmuraal zorgpad palliatieve zorg centraal. In elke organisatie gaan twee of meer ambassadeurs aan de slag met de vertaling van het transmurale zorgpad naar de eigen organisatiecontext.

Resultaten 2019

  • de  projectgroep “transmuraal samenwerken” van het Netwerk Palliatieve Zorg ontwikkelde het transmuraal zorgpad palliatieve zorg
  • organiseren van casuïstiekbesprekingen voor verzorgenden, verpleegkundigen, specialistisch verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen en huisartsen
  • bijdragen aan het consortium ‘Onderwijs, zorg en onderzoek’
  • deskundigheidsbevordering
  • ondersteuning mantelzorgers
  • jaarlijkse lezingencyclus in samenwerking met het Crematorium Tilburg en omstreken