Het transmuraal zorgpad palliatieve zorg is klaar voor invoering. Dit zorgpad is vanaf 2020 dé manier waarop we in de regio samenwerken als een patiënt in de palliatieve fase terechtkomt; een werkwijze gedragen vanuit het Zorgnetwerk en de aangesloten organisaties. Download het transmuraal zorgpad palliatieve zorg >