Bel het WEC: 088-1171067

Vanwege het coronavirus en op basis van regeringsbesluiten heeft ook het WondExpertiseCentrum (WEC) Midden-Brabant besloten om een aantal noodzakelijke maatregelen te nemen. Belangrijk blijft om het aantal contactmomenten met de cliënt zo veel als mogelijk te beperken.
• De wondconsulenten ondersteunen de aandachtsvelders wondzorg in de teams via telefonische en digitale consulten.
• Eén keer per maand zullen ze bij elke cliënt zelf de wondzorg uitvoeren; de aandachtsvelder wondzorg is daarbij niet aanwezig.
• We proberen de kwaliteit van de wondzorg in de regio te blijven waarborgen. Enkele wondconsulenten ondersteunen in het primaire proces van de aangesloten organisaties waar dat momenteel hard nodig is. Mogelijk reageren we daardoor iets minder snel dan u van ons gewend bent.
Het telefoonnummer 088-1171067 en e-mailadres wondexpertisecentrum@zmbr.nl blijven op werkdagen bereikbaar. Blijf vooral uw vragen stellen.


Iedere cliënt met een complexe wond krijgt de beste mogelijke wondbehandeling in de regio Midden-Brabant. De wondbehandeling is kwalitatief hoogwaardig, volgens de geldende richtlijnen, door deskundige medewerkers en onafhankelijk van de plek in de keten waar de cliënt zich bevindt. De dienstverlening vanuit het Wondexpertisecentrum Midden-Brabant speelt hierbij een belangrijke rol.