Missie & Jaarplan

Missie

Elke cliënt met een complexe wond krijgt de best mogelijke wondbehandeling in de regio Midden-Brabant. De wondbehandeling is kwalitatief hoogwaardig, volgens de geldende richtlijnen, uitgevoerd door deskundige medewerkers en onafhankelijk van de plek in de keten waar de cliënt zich bevindt.


Meerjarenplan

Om de missie te halen, is er een meerjarenplan 2021-2023 vastgesteld. Dat centreert zich rond 3 doelen:

de wondzorg in de regio wordt inhoudelijk doorontwikkeld
de juiste zorg op de juiste plek (doorontwikkelen in de keten)
het WEC-MB blijft kwalitatief goed functioneren (interne organisatie)
Ook is groot deel van landelijke richtlijnen zijn vertaald naar praktijkkaarten en zijn afspraken tussen Thebe en De Wever officieel bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.