Monique Hameetman

Programmamanager wondzorg

Overleggen

Stuur- en werkgroepen


We werken in regio met stuur- en werkgroepen.
Daarnaast is er samenwerking tussen het WEC-MB en ETZ, waarbij we 3 keer per jaar met elkaar overleggen.

Afstemmingsoverleg


Het afstemmingsoverleg transmurale wondzorg Midden-Brabant bestaat uit wondverpleegkundigen en -consulenten en verpleegkundig specialisten. Zij komen 3 tot 4 keer per jaar samen om over de praktische gang van zaken met betrekking tot wondzorg in de regio te praten. Onderwerpen van gesprek zijn: het actualiseren van de praktijkkaarten, nieuwe wetenschappelijke onderzoeken en het organiseren van nascholing voor aandachtsvelders wondzorg.