Bel het WEC: 088-1171067

Op de foto de wondverpleegkundigen en consulenten van het WondExpertiseCentrum (WEC), met van links naar rechts: Angela van Loon, Jacqueline van Boekel, Josette de Beer, Peggy Waterschoot, Elenita Robben en Eline Westerburger. Niet op de foto Inge Veeke en Karin Pessink.

Het  multidisciplinair team van het Wond Expertise Centrum (WEC) bundelt en verspreidt kennis. Het WEC bestaat uit een wondconsulent, verpleegkundig specialist, aandachtsvelder wondzorg en wondverpleegkundige. Voor deze deskundigen staat de zorgvrager centraal. Een snelle en juiste diagnose resulteert in een effectief herstel en vermindert de kans dat de zorgvrager een complexe wond ontwikkelt. In de eerste én tweede lijn is de wonddeskundige de regisseur.

Neem contact op met het Wondexpertisecentrum: 088-1171067 of via e-mail: wondexpertisecentrum@zmbr.nl

Wondbehandelaars

Bevoegde en bekwame deskundigen op het gebied van desbetreffende wondbehandeling (niveau 3, 3ig, 4 of 5) moeten de wondbehandeling uitvoeren. Dit gebeurt volgens de regionale richtlijnen, waaronder de hygiëne richtlijnen. De wondverpleegkundige of -consulent controleert dat regelmatig.

De hoofdbehandelaar is dus een medisch specialist, verpleegkundig specialist, huisarts of specialist ouderengeneeskunde. Deze hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor de medische diagnose, gebaseerd op de onderliggende pathologie. De verpleegkundig specialist of wondverpleegkundige of -consulent is verantwoordelijk voor de gekozen wondbehandeling en de te voeren regie rondom de zorgvrager met een wond. Bij veranderingen in de wondgenezing past de wondverpleegkundige of -consulent het wondbeleid aan binnen de regionale richtlijnen.

Proces wondbehandeling

  • opstellen en zo nodig tussentijds bijstellen van een behandelplan;
  • bespreken van het behandelplan met de zorgvrager;
  • kennisdelen en -verspreiden voor zorgprofessionals en met de zorgvrager;
  • adviseren over levensstijlverbetering aan de zorgvrager;
  • inzetten casemanagement;
  • afstemmen met de hoofdbehandelaar over de zorgvrager met een wond.