Iris van Essen

Programmamanager Ketenbrede aanpak versterken zelfredzaamheid ouderen

Tonny de Groot

Directeur

Kernteam

Versie: 26-01-2024

Naam Organisatie Functie in eigen organisatie 
Elsbeth Taminiau Elisabeth-TweeStedenziekenhuis  Senior adviseur transmurale zorg 
Maike van der Schuit Mijzo  Clustermanager GRZ/ELV 
Thérèse van den Boom PrimaCura  Manager ouderenzorg
Iris van Essen Zorgnetwerk Midden-Brabant  Programmamanager 
Tonny de Groot Zorgnetwerk Midden-Brabant  Directeur