Steunkousen aan- en uittrekken doen burgers voortaan zelf

Aanleiding 


Er zijn in totaal 347.000 mensen in Nederland die beensteunkousen dragen. 51% trekt ze aan zonder hulp. 17% met een hulpmiddel en 32% (111.000 mensen) wordt ondersteund door de thuiszorg bij het aantrekken van steunkousen, wat neerkomt op 4.511 FTE. (bron: Verkenning Steunkousen IFOZ). Professionals hebben aangegeven dat een deel van de groep mensen die nu door professionals geholpen wordt zelf steunkousen aan- en uit kunnen doen. Dat zou in onze regio een vermindering betekenen van de 450 FTE wijkverpleging die nu wordt ingezet voor het aan- en uittrekken van steunkousen.  

 
De nieuwe klantreis 


In de tweede helft van 2023 hebben we met verschillende partners een nieuwe klantreis steunkousen ontwikkeld. Vertrekpunt van deze klantreis is ‘steunkousen aandoen, kunt u zelf’.  
Nieuwe gebruikers van steunkousen trekken deze vanaf 1 december 2023 zelf aan- en uit. De burger oefent zelf. Als dit niet lukt helpt de mantelzorger. Bij wie dit niet lukt, wordt met de ergotherapeut naar een geschikt hulpmiddel gezocht. Bij de uitleg van het hulpmiddel is de mantelzorger of een oefenmaatje aanwezig die vervolgens (tijdelijk) oefent met het aan- en uittrekken van steunkousen. 
Resultaat van deze nieuwe klantreis is dat de burger zelf zijn steunkousen aantrekt, indien nodig met behulp van een passend hulpmiddel. De wijkverpleging gaat geen ondersteuning meer bieden bij het aantrekken van steunkousen. Ook niet tijdelijk. Uitzonderingen daargelaten.  
In 2023 zijn we gestart naar thuiswonende mensen die voor de eerste keer steunkousen krijgen. In de loop van 2024 schalen we op naar een bredere doelgroep.  
Als mensen zelfstandig steunkousen kunnen aan- en uittrekken, betekent dit niet alleen vrijheid voor hen, maar ook meer tijd voor zorgmedewerkers om anderen te helpen. Uiteraard wordt wijkverpleging ingezet voor degenen die om medische of andere redenen dit niet zelf kunnen.  

De nieuwe klantreis is hier te vinden.  

Toolbox steunkousen 


Om de nieuwe werkwijze ‘steunkousen aandoen, kunt u zelf’ te ondersteunen zijn er diverse materialen ontwikkeld voor burgers en professionals, zoals een stappenplan, vraag- en antwoordkaart en een overzichtskaart met alle hulpmiddelen. Deze zijn te vinden op de volgende sites: 
Voor burgers staat hier. 
Voor professionals staat hier.
Ook staan daar filmpjes waarin het gebruik van de diverse hulpmiddelen wordt uitgelegd.  
 
Daarnaast is er een animatiefilmpje gemaakt, waarin in twee minuten de nieuwe aanpak wordt uitgelegd. Deze is hier te vinden.